Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

2021

2022

2023

Aantal deelnemers aan bijeenkomsten kennisoverdracht

100

100

100

100

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Het webinar over duurzame gronduitgifte was met ruim 400 deelnemers drukbezocht. Vanuit lectoraat HAS zijn tevens verbindingen gelegd met andere agrarische opleidingen, loonwerkers, agrariërs en grondeigenaren en vanuit de opgaven voor Natura2000 werken partijen samen aan een robuust bodem- en watersysteem.Toelichting

G

Kwaliteit

Het webinar over duurzame gronduitgifte was met ruim 400 deelnemers drukbezocht. Vanuit lectoraat HAS zijn tevens verbindingen gelegd met andere agrarische opleidingen, loonwerkers, agrariërs en grondeigenaren en vanuit de opgaven voor Natura2000 werken partijen samen aan een robuust bodem- en watersysteem.