Omschrijving (toelichting)

Indicator: ten minste een zichtbare techniek toegepast voor 2024

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Uitvoering ligt op koers. Streefwaarde betreft 2024. Toelichting

G

Kwaliteit

Uitvoering ligt op koers. Streefwaarde betreft 2024.