Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Deze prestatie is getemporiseerd. Momenteel wordt eerst bezien of het opstellen van een Sportakkoord nog meerwaarde heeft naast het te lopen proces om tot een Kader Vrijetijd, Cultuur en Sport te komen.Toelichting

O

Kwaliteit

Deze prestatie is getemporiseerd. Momenteel wordt eerst bezien of het opstellen van een Sportakkoord nog meerwaarde heeft naast het te lopen proces om tot een Kader Vrijetijd, Cultuur en Sport te komen.