Omschrijving (toelichting)

2020 2021
4 concept-RES-en 4 vastgestelde RES-en

 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2020 hebben de vier RES-regio’s elk een concept-RES opgesteld. In de concept-RES is de ambitie bepaald en een eerste beeld gegeven van de mogelijke uitwerking, waarbij de focus is gelegd op de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit. Deze documenten vormen het vertrekpunt voor de RES 1.0 die in 2021 moet worden opgeleverd.Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 hebben de vier RES-regio’s elk een concept-RES opgesteld. In de concept-RES is de ambitie bepaald en een eerste beeld gegeven van de mogelijke uitwerking, waarbij de focus is gelegd op de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit. Deze documenten vormen het vertrekpunt voor de RES 1.0 die in 2021 moet worden opgeleverd.