Omschrijving (toelichting)

Indicator: Ontwikkelde en toegepaste stalsystemen (aantal: 6)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2020 is 1 definitieve factor voor melkvee en zijn 10 (4 varkens, 5 melkvee, 1 vleeskalveren) bijzondere emissiefactoren voor stalsystemen verleend. Bijzondere emissiefactoren zijn zogenaamde proefstalbeschikkingen en zijn persoonlijk. Hiervan zijn nog 14 (4 melkvee, 10 varkens) in procedure.

De ontwikkeling van stalsystemen wordt opgepakt met de Taskforce Toekomstbestendige Stalsystemen. Deze aanpak is recent geëvalueerdToelichting

G

Kwaliteit

In 2020 is 1 definitieve factor voor melkvee en zijn 10 (4 varkens, 5 melkvee, 1 vleeskalveren) bijzondere emissiefactoren voor stalsystemen verleend. Bijzondere emissiefactoren zijn zogenaamde proefstalbeschikkingen en zijn persoonlijk. Hiervan zijn nog 14 (4 melkvee, 10 varkens) in procedure.

De ontwikkeling van stalsystemen wordt opgepakt met de Taskforce Toekomstbestendige Stalsystemen. Deze aanpak is recent geëvalueerd