Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2020 is het onderzoeksrapport Waarde van Cultuur opgeleverd waarmee de stand van zaken en de ontwikkeling van het culturele veld in Brabant in beeld is gebracht.Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 is het onderzoeksrapport Waarde van Cultuur opgeleverd waarmee de stand van zaken en de ontwikkeling van het culturele veld in Brabant in beeld is gebracht.