Omschrijving (toelichting)

Indicator 2020
Ondersteuning pilotgemeenten in integrale aanpak van kwetsbare vakantieparken 6

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Naast de ondersteuning van de zes pilotgemeenten is eind 2020 gestart met een evaluatie van de pilot. Resultaten daarvan komen in eerste kwartaal 2021. Er is verder vanaf het einde van het jaar extra deskundigheid in de vorm van een vitaliteitsmanager ter beschikking gesteld, met brede ervaring in de vrije tijdssector. Deze heeft bij een aantal van de pilotgemeenten expertise ingebracht tijdens projectoverleggen, gemeentelijke plannen van aanpak e.d. Tevens was hij beschikbaar als centraal informatiepunt voor alle gemeenten. Vanwege de start eind 2020, zal met name in 2021 op basis van cofinanciering ook de mogelijkheid worden geboden om door deze persoon quick scans te laten uitvoeren, ook bij andere dan de pilotgemeenten. Ten slotte zal de vitaliteitsmanager een handelingsperspectief opleveren voor de provincie in het tweede kwartaal 2021.Toelichting

G

Kwaliteit

Naast de ondersteuning van de zes pilotgemeenten is eind 2020 gestart met een evaluatie van de pilot. Resultaten daarvan komen in eerste kwartaal 2021. Er is verder vanaf het einde van het jaar extra deskundigheid in de vorm van een vitaliteitsmanager ter beschikking gesteld, met brede ervaring in de vrije tijdssector. Deze heeft bij een aantal van de pilotgemeenten expertise ingebracht tijdens projectoverleggen, gemeentelijke plannen van aanpak e.d. Tevens was hij beschikbaar als centraal informatiepunt voor alle gemeenten. Vanwege de start eind 2020, zal met name in 2021 op basis van cofinanciering ook de mogelijkheid worden geboden om door deze persoon quick scans te laten uitvoeren, ook bij andere dan de pilotgemeenten. Ten slotte zal de vitaliteitsmanager een handelingsperspectief opleveren voor de provincie in het tweede kwartaal 2021.