Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2020 zijn vier zogeheten ‘cross-over’-projecten ondergebracht in de Regiodeal Noordoost. Dit betreffen de projecten in het kader van ‘Het Slimme Varken’, ‘de Autonome Akker’ en “Slimmer Telen’. De regiodeal Noordoost kent een bredere agenda, o.a. gericht op het doorontwikkelen van Agro-proeftuin de Peel. Daarnaast is de focus vooral gericht geweest op een inhoudelijke herijking om te komen tot het formuleren van de Innovatie agenda 2021-2023.

Verder hebben we een intentieverklaring ondertekend, o.a. met het rijk, om bij het Proefbedrijf voor Precisie landbouw (te Reusel) ook een Brabantse satelliet van de Boerderij van de Toekomst te ontwikkelenToelichting

G

Kwaliteit

In 2020 zijn vier zogeheten ‘cross-over’-projecten ondergebracht in de Regiodeal Noordoost. Dit betreffen de projecten in het kader van ‘Het Slimme Varken’, ‘de Autonome Akker’ en “Slimmer Telen’. De regiodeal Noordoost kent een bredere agenda, o.a. gericht op het doorontwikkelen van Agro-proeftuin de Peel. Daarnaast is de focus vooral gericht geweest op een inhoudelijke herijking om te komen tot het formuleren van de Innovatie agenda 2021-2023.

Verder hebben we een intentieverklaring ondertekend, o.a. met het rijk, om bij het Proefbedrijf voor Precisie landbouw (te Reusel) ook een Brabantse satelliet van de Boerderij van de Toekomst te ontwikkelen