Omschrijving (toelichting)

Indicator: Ondersteunde  trajecten (aantal: 5)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Uit de Voedsel 1000 zijn eerder tien werkgroepen en een monitorgroep ontstaan. Inmiddels zijn er nog 5 werkgroepen actief. Deze werkgroepen zijn autonoom en hebben verschillende behoeften aan ondersteuning van de provincie. Bij sommige werkgroepen heeft dit ook tot concrete resultaten geleid (Watrestje en Eet je gezond van Brabantse grond) bij andere werkgroepen is er meer tijd nodig om concreet te worden of aan te kunnen haken bij projecten van de provincie of partners van de V1000. De provincie houdt contact via de monitorgroep.Toelichting

G

Kwaliteit

Uit de Voedsel 1000 zijn eerder tien werkgroepen en een monitorgroep ontstaan. Inmiddels zijn er nog 5 werkgroepen actief. Deze werkgroepen zijn autonoom en hebben verschillende behoeften aan ondersteuning van de provincie. Bij sommige werkgroepen heeft dit ook tot concrete resultaten geleid (Watrestje en Eet je gezond van Brabantse grond) bij andere werkgroepen is er meer tijd nodig om concreet te worden of aan te kunnen haken bij projecten van de provincie of partners van de V1000. De provincie houdt contact via de monitorgroep.