Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

• We vernieuwen (stedelijke) knooppunten en maken ze aantrekkelijker om er te reizen, te verblijven en zich te vestigen: afspraken in BO MIRT over EIK XL en Spoorzone 's-Hertogenbosch.
• We sluiten in deze bestuursperiode mobiliteitsdeals met Breda, Eindhoven en Meierijstad.
• In het kader van de leefbaarheid en veiligheid van het goederenvervoer per spoor zetten we stevig in op afspraken met het Rijk over het basisnet en saneren overwegen.
• We onderzoeken de behoefte aan én mogelijkheden voor minimaal 3 komomleidingen in Brabant.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt een verstedelijkingsstrategie voor het stedelijk gebied van Brabant opgesteld en deze wordt uitgewerkt in drie verstedelijkingsakkoorden voor Breda-Tilburg, ’s-Hertogenbosch en het Stedelijk Gebied Eindhoven. De verstedelijkingsakkoorden hebben sterke relatie met het MIRT Onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport en het Toekomstbeeld OV 2040.

De verschillende mobiliteitsdeals worden verder opgewerkt en meegenomen in de integrale afspraken van regionale mobiliteitsagenda’s.

Binnen de verstedelijkingsopgaven verdichten we in spoorzones met meer wonen, werken en verblijven. Binnen deze opgaven onderzoeken we de effecten van goederenvervoer. Dit vergt een zorgvuldige balans tussen ruimte, vervoer, veiligheid, hinder en economische belangen.

In het kader van ondermeer leefbaarheid wordt onderzoek gedaan naar de potentie van een aantal komomleidingen, zoals Diessen – De Beerzen, Nuenen, Volkel en Chaam. Draagvlak in de regio, het oplossend vermogen en de financiële haalbaarheid zijn aspecten die een rol spelen bij een mogelijk definitieve investeringsbeslissing.Toelichting

G

Kwaliteit

Er wordt een verstedelijkingsstrategie voor het stedelijk gebied van Brabant opgesteld en deze wordt uitgewerkt in drie verstedelijkingsakkoorden voor Breda-Tilburg, ’s-Hertogenbosch en het Stedelijk Gebied Eindhoven. De verstedelijkingsakkoorden hebben sterke relatie met het MIRT Onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport en het Toekomstbeeld OV 2040.

De verschillende mobiliteitsdeals worden verder opgewerkt en meegenomen in de integrale afspraken van regionale mobiliteitsagenda’s.

Binnen de verstedelijkingsopgaven verdichten we in spoorzones met meer wonen, werken en verblijven. Binnen deze opgaven onderzoeken we de effecten van goederenvervoer. Dit vergt een zorgvuldige balans tussen ruimte, vervoer, veiligheid, hinder en economische belangen.

In het kader van ondermeer leefbaarheid wordt onderzoek gedaan naar de potentie van een aantal komomleidingen, zoals Diessen – De Beerzen, Nuenen, Volkel en Chaam. Draagvlak in de regio, het oplossend vermogen en de financiële haalbaarheid zijn aspecten die een rol spelen bij een mogelijk definitieve investeringsbeslissing.