Omschrijving (toelichting)

  • Om het fietsgebruik te stimuleren realiseren we een netwerk van snelfietsroutes: snelfietsroutes van het programma Fiets in de Versnelling 2016-2020 zijn gerealiseerd (3 in 2020 en 9 in 2023).
  • We werken aan de ontwikkeling van (internationale) goederencorridors. De focus ligt daarbij nu vooral op Rotterdam – Venlo met Moerdijk en Tilburg als bovenregionaal logistiek knooppunt.
  • We maken afspraken over de ontwikkeling van de logistieke multimodale knooppunten Tilburg en Moerdijk.
  • Wilhelminakanaal geschikt voor klasse IV schepen tot en met haven Loven (Tilburg): oplevering in 2023.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Eind 2020 is de bestuursovereenkomst voor de negende snelfietsroute Oosterhout – Dongen – Tilburg van het snelfietsroutenetwerk ondertekend. Ook de realisatie vordert gestaag. Er zijn nu zeven routes fysiek in uitvoering, waarvan bij drie routes grote delen zijn gerealiseerd en in 2021 worden opgeleverd. De pilot bewegwijzering snelfietsroutes (Brabants initiatief) is afgerond en gaat toegepast worden op alle hoogwaardige fietsroutes in Nederland
Met de realisatie van de fietsbrug is de snelfietsroute Cuijk – Nijmegen ook voltooid.
We werken samen met de regiopartners aan fietsstimulering via de Sjees-gangmakerscampagne en Ons Brabant Fietst. Via de Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020-2023 zijn vervolgafspraken gemaakt over de werkgeversaanpak en is daarmee een structureel onderdeel van het mobiliteitsbeleid.

Tijdens het BO-MIRT zijn afspraken gemaakt over de ruimtelijke en economische sturing van bedrijventerreinen. We benaderen zo de goederencorridor Rotterdam – Venlo integraal en multimodaal met de afspraak over een verkenning voor het TEN-T geschikt maken van de Brabantroute, Brabant als trekker van het traject van de realisatie van truckparkings (waarvan 1 in Brabant), twee projecten voor de rijksregeling voor het verbeteren van kademuren, participatie via MCA Brabant in de modal shift regeling van het rijk om goederenvervoer van de weg te krijgen en de start van een haalbaarheidsonderzoek voor een buisleiding op de corridor.

De verdieping en verbreding van het Wilhelminakanaal loopt vertraging op. Er is een intentie-overeenkomst getekend over de trimodale ontwikkeling van haven Loven met Rijk, regio en bedrijfsleven.Toelichting

G

Kwaliteit

Eind 2020 is de bestuursovereenkomst voor de negende snelfietsroute Oosterhout – Dongen – Tilburg van het snelfietsroutenetwerk ondertekend. Ook de realisatie vordert gestaag. Er zijn nu zeven routes fysiek in uitvoering, waarvan bij drie routes grote delen zijn gerealiseerd en in 2021 worden opgeleverd. De pilot bewegwijzering snelfietsroutes (Brabants initiatief) is afgerond en gaat toegepast worden op alle hoogwaardige fietsroutes in Nederland
Met de realisatie van de fietsbrug is de snelfietsroute Cuijk – Nijmegen ook voltooid.
We werken samen met de regiopartners aan fietsstimulering via de Sjees-gangmakerscampagne en Ons Brabant Fietst. Via de Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020-2023 zijn vervolgafspraken gemaakt over de werkgeversaanpak en is daarmee een structureel onderdeel van het mobiliteitsbeleid.

Tijdens het BO-MIRT zijn afspraken gemaakt over de ruimtelijke en economische sturing van bedrijventerreinen. We benaderen zo de goederencorridor Rotterdam – Venlo integraal en multimodaal met de afspraak over een verkenning voor het TEN-T geschikt maken van de Brabantroute, Brabant als trekker van het traject van de realisatie van truckparkings (waarvan 1 in Brabant), twee projecten voor de rijksregeling voor het verbeteren van kademuren, participatie via MCA Brabant in de modal shift regeling van het rijk om goederenvervoer van de weg te krijgen en de start van een haalbaarheidsonderzoek voor een buisleiding op de corridor.

De verdieping en verbreding van het Wilhelminakanaal loopt vertraging op. Er is een intentie-overeenkomst getekend over de trimodale ontwikkeling van haven Loven met Rijk, regio en bedrijfsleven.