Omschrijving (toelichting)

  • We innoveren 6 bestaande OV-knooppunten tot mobiliteitshubs en ontwikkelen we samen met gemeenten minimaal 6 nieuwe innovatieve mobiliteitshubs in de periode tot 2023.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De realisatie van mobiliteitshubs zijn onderdeel van de schaalsprong OV van het Toekomstbeeld OV 2040, maar zijn ook de belangrijke schakels vanuit de visie gedeelde mobiliteit. Als verbinding tussen de verschillende modaliteiten belangrijk voor de werking van het totale mobiliteitssysteem. In het kader van de transitie naar gedeelde mobiliteit West Brabant zijn onderzoeken uitgevoerd om de locaties van de hubs te bepalen. Plannen voor regionale hubs in Zuidoost Brabant zijn verder uitgewerkt en onderdeel van uitwerking MIRT onderzoek Brainport en het bid voor het Groeifonds. Deze zijn ook essentieel voor het maatregelenpakket De Run.Toelichting

G

Kwaliteit

De realisatie van mobiliteitshubs zijn onderdeel van de schaalsprong OV van het Toekomstbeeld OV 2040, maar zijn ook de belangrijke schakels vanuit de visie gedeelde mobiliteit. Als verbinding tussen de verschillende modaliteiten belangrijk voor de werking van het totale mobiliteitssysteem. In het kader van de transitie naar gedeelde mobiliteit West Brabant zijn onderzoeken uitgevoerd om de locaties van de hubs te bepalen. Plannen voor regionale hubs in Zuidoost Brabant zijn verder uitgewerkt en onderdeel van uitwerking MIRT onderzoek Brainport en het bid voor het Groeifonds. Deze zijn ook essentieel voor het maatregelenpakket De Run.