Omschrijving (toelichting)

Zie indicator bij verdrogingsaanpak natte natuurparels.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In de pachtvoorwaarden van gronden van 14 gemeenten, provincie Noord-Brabant en BrabantWater zijn verplichtingen ten aanzien van duurzaam bodembeheer opgenomen; 40 agrariërs zetten stappen naar natuurinclusieve landbouw en investeren in verbetering van de bodemvitaliteit, op 3 voorbeeldbedrijven worden maatregelen voor agrobiodiversiteit doorgevoerd en 55 melkveehouders nemen deel aan de biodiversiteitsmonitor.Toelichting

G

Kwaliteit

In de pachtvoorwaarden van gronden van 14 gemeenten, provincie Noord-Brabant en BrabantWater zijn verplichtingen ten aanzien van duurzaam bodembeheer opgenomen; 40 agrariërs zetten stappen naar natuurinclusieve landbouw en investeren in verbetering van de bodemvitaliteit, op 3 voorbeeldbedrijven worden maatregelen voor agrobiodiversiteit doorgevoerd en 55 melkveehouders nemen deel aan de biodiversiteitsmonitor.