Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In het kader van de nieuwe kunstplanperiode ’21-’24 is op basis van de eerder vastgestelde regeling professionele en amateurkunsten in 2020 het besluit genomen voor de meerjarige ondersteuning voor 40 professionele kunstinstellingen inclusief de ondersteuning van de Philharmonie Zuidnederland (zie Statenmededeling prof. kunsten en Statenvoorstel PZN) en 18 amateurkunstinstellingen.Toelichting

G

Kwaliteit

In het kader van de nieuwe kunstplanperiode ’21-’24 is op basis van de eerder vastgestelde regeling professionele en amateurkunsten in 2020 het besluit genomen voor de meerjarige ondersteuning voor 40 professionele kunstinstellingen inclusief de ondersteuning van de Philharmonie Zuidnederland (zie Statenmededeling prof. kunsten en Statenvoorstel PZN) en 18 amateurkunstinstellingen.