Omschrijving (toelichting)

We verbinden de natuur en het landschap met de Brabantse samenleving en economie door in te spelen op initiatieven uit te samenleving. Zo investeren we in de kracht van de groene vrijwilligers, in het verbeteren van de toegankelijkheid van natuurgebieden voor mindervaliden, in groene, klimaatbestendige schoolpleinen en in ondernemers die “ondernemen met natuur”. En versterken we de kansrijke wisselwerking tussen landbouw en natuur.

Prestaties/maatregelen

Indicator

2020

 

2021

2022

2023

Ondernemers en burgers die investeren in hun groene leefomgeving

Aantal uitgevoerde maatregelen/initiatieven

70

70

70

pm

pm: afhankelijk van de invulling van het natuur- en landschapsbeleid in het nieuwe beleidskader Natuur

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2020 zijn er 33 (burger)initiatieven gerealiseerd (4 matchfunding-projecten en 29 projecten via het buurtnatuur- en waterfonds). Er zijn 97 groene schoolpleinen gesubsidieerd. Verder zijn er 9 projecten gerealiseerd gericht op de waardering van groene vrijwilligers, toename van vrijwilligers of het vergroten van expertise voor vrijwilligers bij aansluitende beleidsvraagstukken (o.a. via subsidie IVN).Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 zijn er 33 (burger)initiatieven gerealiseerd (4 matchfunding-projecten en 29 projecten via het buurtnatuur- en waterfonds). Er zijn 97 groene schoolpleinen gesubsidieerd. Verder zijn er 9 projecten gerealiseerd gericht op de waardering van groene vrijwilligers, toename van vrijwilligers of het vergroten van expertise voor vrijwilligers bij aansluitende beleidsvraagstukken (o.a. via subsidie IVN).