Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

 

2021

2022

2023

Gerealiseerde hectare via de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader en de subsidieregeling voor de aanleg van landschapselementen en het herstel van cultuurhistorische landschapselementen

15

15

15

15

Beheerde hectare via de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader

450

450

450

450

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2020 is de Subsidieregeling Groen Blauwe Stimuleringskader gesloten en opgevolgd door de Stimuleringsregeling Landschap. In 2020 is er 20 ha aan landschapselementen gerealiseerd en is er 350 ha beheerd. Het is het eerste jaar dat gerapporteerd wordt in hectaren, aangenomen wordt dat de langjarige resultaten goede gemiddelden zijn.Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 is de Subsidieregeling Groen Blauwe Stimuleringskader gesloten en opgevolgd door de Stimuleringsregeling Landschap. In 2020 is er 20 ha aan landschapselementen gerealiseerd en is er 350 ha beheerd. Het is het eerste jaar dat gerapporteerd wordt in hectaren, aangenomen wordt dat de langjarige resultaten goede gemiddelden zijn.