Omschrijving (toelichting)

Indicator: plan van aanpak, inclusief tussendoelen en indicatoren

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het is nog niet gelukt om tot aanpak via één-overheid te komen, wel zijn in het 1e kwartaal 2021 Uitvoeringsprogramma’s Energie en Circulaire Economie vastgesteld, waarin een samenhangende aanpak is toegelicht. Bij digitalisering vindt voortdurende afstemming plaats met het rijk (Smart Industry e.a.).Toelichting

O

Kwaliteit

Het is nog niet gelukt om tot aanpak via één-overheid te komen, wel zijn in het 1e kwartaal 2021 Uitvoeringsprogramma’s Energie en Circulaire Economie vastgesteld, waarin een samenhangende aanpak is toegelicht. Bij digitalisering vindt voortdurende afstemming plaats met het rijk (Smart Industry e.a.).