Omschrijving (toelichting)

• Er is in 2020 een besluit over de bundelroute in het kader van de bereikbaarheid Eindhoven /Helmond / Nuenen.
• We realiseren de nieuwe N69 en N279 Veghel – Asten (oplevering in 2023) en N629 (oplevering in 2021).
• A50 corridor Nijmegen- Eindhoven en de A2/N2 Randweg Eindhoven op de MIRT-agenda.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De oplossingen voor de bundelroute zoeken we op de bestaande / huidige tracé’s en is onderdeel van het MIRT onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainportregio . Op basis van de uitkomsten van het MIRT onderzoek zijn de strategische keuzes gemaakt en deze worden uitgewerkt in een verstedelijkingsakkoord en een mobiliteitsstrategie. De gezamenlijke partners onderzoeken de vervolgstappen voor investeringen. In het verlengde daarvan is een Bidbook Brainportlijn voor het Groeifonds ingediend gericht op het verdienvermogen van de Nederlandse economie op lange termijn. Dit pakket gaat verder dan alleen mobiliteit, maar gaat ook over innovatie en verstedelijking.

De huidige corona-crisis heeft impact op de voortgang van enkele provinciale infraprojecten zoals de N279 Veghel - Asten, met name door vertraging in de behandeling door de Raad van State. In 2020 is voor de N629 Dongen – Oosterhout een positieve uitspraak gedaan. De aanleg van de nieuwe verbinding N69 loopt voorspoedig.

Het flankerende pakket voor de A50 Paalgraven – Bankhoef is verder uitgewerkt in een strategische agenda.
Het korte termijn pakket 2020-2021 voor de A2 randweg Eindhoven voeren we nu uit. Het vervolg en de lange termijn oplossing worden uitgewerkt en liggen ter besluitvorming tijdens BO-MIRT 2021 .

De belangrijke rijksinfraprojecten ondervinden veel hinder van vooral stikstof maar ook corona.
De aanpak van de A58 Tilburg – Breda loopt volgens planning met de trechtering naar 3 alternatieven, voorkeursalternatief in 2021 en tracébesluit in 2024. De andere twee delen van de A58 (InnovA58) lopen vertraging op: Eindhoven – Tilburg 1-3 jaar vertraging (tracébesluit 2023) en St.-Annabosch – Galder 3-5 jaar vertraging. De innovatiestrook ten behoeve van pilots en experimenten wordt daarin versneld (2021) aangelegd. De structuurvisie van de A67 is vastgesteld door de minister. Er wordt gewerkt aan drie pakketten: korte termijn fysieke maatregelen zoals aanpak van op- en afritten (2021-2023), smart mobility maatregelen (2021-2023), verbreding Eindhoven – Geldrop (tracébesluit 2024).
Tijdens het BO-MIRT is een besluit genomen over de verbreding van de A2 Deil-’s-Hertogenbosch als één van de belangrijkste verkeersaders van Nederland. Daarnaast is een aanvullend regionaal pakket van flankerende mobiliteitsmaatregelen afgesproken.Toelichting

O

Kwaliteit

De oplossingen voor de bundelroute zoeken we op de bestaande / huidige tracé’s en is onderdeel van het MIRT onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainportregio . Op basis van de uitkomsten van het MIRT onderzoek zijn de strategische keuzes gemaakt en deze worden uitgewerkt in een verstedelijkingsakkoord en een mobiliteitsstrategie. De gezamenlijke partners onderzoeken de vervolgstappen voor investeringen. In het verlengde daarvan is een Bidbook Brainportlijn voor het Groeifonds ingediend gericht op het verdienvermogen van de Nederlandse economie op lange termijn. Dit pakket gaat verder dan alleen mobiliteit, maar gaat ook over innovatie en verstedelijking.

De huidige corona-crisis heeft impact op de voortgang van enkele provinciale infraprojecten zoals de N279 Veghel - Asten, met name door vertraging in de behandeling door de Raad van State. In 2020 is voor de N629 Dongen – Oosterhout een positieve uitspraak gedaan. De aanleg van de nieuwe verbinding N69 loopt voorspoedig.

Het flankerende pakket voor de A50 Paalgraven – Bankhoef is verder uitgewerkt in een strategische agenda.
Het korte termijn pakket 2020-2021 voor de A2 randweg Eindhoven voeren we nu uit. Het vervolg en de lange termijn oplossing worden uitgewerkt en liggen ter besluitvorming tijdens BO-MIRT 2021 .

De belangrijke rijksinfraprojecten ondervinden veel hinder van vooral stikstof maar ook corona.
De aanpak van de A58 Tilburg – Breda loopt volgens planning met de trechtering naar 3 alternatieven, voorkeursalternatief in 2021 en tracébesluit in 2024. De andere twee delen van de A58 (InnovA58) lopen vertraging op: Eindhoven – Tilburg 1-3 jaar vertraging (tracébesluit 2023) en St.-Annabosch – Galder 3-5 jaar vertraging. De innovatiestrook ten behoeve van pilots en experimenten wordt daarin versneld (2021) aangelegd. De structuurvisie van de A67 is vastgesteld door de minister. Er wordt gewerkt aan drie pakketten: korte termijn fysieke maatregelen zoals aanpak van op- en afritten (2021-2023), smart mobility maatregelen (2021-2023), verbreding Eindhoven – Geldrop (tracébesluit 2024).
Tijdens het BO-MIRT is een besluit genomen over de verbreding van de A2 Deil-’s-Hertogenbosch als één van de belangrijkste verkeersaders van Nederland. Daarnaast is een aanvullend regionaal pakket van flankerende mobiliteitsmaatregelen afgesproken.