Omschrijving (toelichting)

    

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment hebben in Nederland 69 gemeenten en 11 provincies het Schone Lucht akkoord ondertekend. In Brabant hebben 21 gemeenten ondertekend. Het Schone Lucht Akkoord biedt een kader om te borgen dat luchtkwaliteit geborgd is in de projecten die wij als provincie doen. Daarnaast hebben we begin 2020 de eindverantwoording van de subsidiemiddelen NSL/BSL afgerond.Toelichting

G

Kwaliteit

Op dit moment hebben in Nederland 69 gemeenten en 11 provincies het Schone Lucht akkoord ondertekend. In Brabant hebben 21 gemeenten ondertekend. Het Schone Lucht Akkoord biedt een kader om te borgen dat luchtkwaliteit geborgd is in de projecten die wij als provincie doen. Daarnaast hebben we begin 2020 de eindverantwoording van de subsidiemiddelen NSL/BSL afgerond.