Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

  • aantal gevestigde bedrijven in het jaar (vanaf 2021: binnen in het meerjarenplan afgesproken specifieke doelgroepen)
  • aantal nieuwe arbeidsplaatsen

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Alle geplande activiteiten en resultaten op het gebied van investeringsbevordering zijn gehaald. Totaal aantal geconfirmeerde projecten voor 2020 is hoger dan verwacht na de daling van leads en aantal landingen vanwege uitbraak COVID-19. Het totaal van gerealiseerde nieuwe arbeidsplaatsen in ruimschoots gehaald. Voor alle activiteiten van Foreign Investments & International Trade levert de BOM de verantwoording via de officiële weg van directie naar Raad van Commissarissen en na goedkeuring naar subsidienten/aandeelhouders (via jaarverslag). Hierdoor kunnen harde cijfers van behaalde resultaten op het gebied van investeringsbevordering niet vermeld worden in deze jaarstukken.Toelichting

G

Kwaliteit

Alle geplande activiteiten en resultaten op het gebied van investeringsbevordering zijn gehaald. Totaal aantal geconfirmeerde projecten voor 2020 is hoger dan verwacht na de daling van leads en aantal landingen vanwege uitbraak COVID-19. Het totaal van gerealiseerde nieuwe arbeidsplaatsen in ruimschoots gehaald. Voor alle activiteiten van Foreign Investments & International Trade levert de BOM de verantwoording via de officiële weg van directie naar Raad van Commissarissen en na goedkeuring naar subsidienten/aandeelhouders (via jaarverslag). Hierdoor kunnen harde cijfers van behaalde resultaten op het gebied van investeringsbevordering niet vermeld worden in deze jaarstukken.