Omschrijving (toelichting)

• We verbeteren de verkeersveilige inrichting van de provinciale wegen: in 2020 rapporteren we voor het eerst hierover als onderdeel van de Brabantse norm.

Kwaliteit (indicator)

-