Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De Interim Omgevingsverordening is geactualiseerd n.a.v. de besluiten rondom de transitie van de landbouw. We werken aan de definitieve Omgevingsverordening onder de Omgevingswet via het participatietraject ‘Tour de Brabant’ en hebben geïnvesteerd in het Digitale Stelsel Omgevingswet (ICT). De Omgevingsverordening zal in oktober 2021 worden aangeboden aan PS, implementatie van de Omgevingswet is voorzien in januari 2022.Toelichting

O

Kwaliteit

De Interim Omgevingsverordening is geactualiseerd n.a.v. de besluiten rondom de transitie van de landbouw. We werken aan de definitieve Omgevingsverordening onder de Omgevingswet via het participatietraject ‘Tour de Brabant’ en hebben geïnvesteerd in het Digitale Stelsel Omgevingswet (ICT). De Omgevingsverordening zal in oktober 2021 worden aangeboden aan PS, implementatie van de Omgevingswet is voorzien in januari 2022.