Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Zo zijn ook dit jaar diverse monumenten ondersteund middels de regeling instandhouding onroerend erfgoed en zijn besluiten genomen voor herontwikkeling van beeldbepalend erfgoed zoals het Kruithuis (Den Bosch) en Fort Sabina (Moerdijk), zie Statenmededeling Kruithuis en Botenloods Fort Sabina).

Tevens is onderzoek naar het Kerkenlandschap uitgevoerd en is het Erfgoeddeal project Watermolenlandschappen voor Klimaatadaptatie gestart.Toelichting

G

Kwaliteit

Zo zijn ook dit jaar diverse monumenten ondersteund middels de regeling instandhouding onroerend erfgoed en zijn besluiten genomen voor herontwikkeling van beeldbepalend erfgoed zoals het Kruithuis (Den Bosch) en Fort Sabina (Moerdijk), zie Statenmededeling Kruithuis en Botenloods Fort Sabina).

Tevens is onderzoek naar het Kerkenlandschap uitgevoerd en is het Erfgoeddeal project Watermolenlandschappen voor Klimaatadaptatie gestart.