Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

  • Aantal toezichtontvangers dat door ons op een of meer toezichtgebieden wordt beoordeeld (104)
  • Aantal toezichtontvangers waarmee minstens één voortgangsgesprek gevoerd is (65)
  • Aantal georganiseerde regiobijeenkomsten (4)
  • Aantal uitgevoerde thema-onderzoeken (2)

 

Verplichte indicator: Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht (0)

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Alle toezichtontvangers, die per toezichtgebied beoordeeld hadden moeten worden, zijn beoordeeld. Voortgangsgesprekken zijn waar nodig gevoerd als een aanleiding is vanuit de uitkomst van het systematisch toezicht.
Er is vanwege de coronamaatregelen slechts één regiobijeenkomst voor Omgevingsrecht georganiseerd.
Los van de herindelingsgemeenten is er één gemeente onder preventief financieel toezicht gesteld.Toelichting

O

Kwaliteit

Alle toezichtontvangers, die per toezichtgebied beoordeeld hadden moeten worden, zijn beoordeeld. Voortgangsgesprekken zijn waar nodig gevoerd als een aanleiding is vanuit de uitkomst van het systematisch toezicht.
Er is vanwege de coronamaatregelen slechts één regiobijeenkomst voor Omgevingsrecht georganiseerd.
Los van de herindelingsgemeenten is er één gemeente onder preventief financieel toezicht gesteld.