Omschrijving (toelichting)

Indicator 2020 2021 2022 2023
Gemeenten waarmee gesprekken zijn gevoerd ter stimulering fitheid tegen ondermijning 15 15 15 15

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Aan de hand van gesprekken met 22 gemeenten is door Taskforce-RIEC een analyse voor die gemeenten opgesteld aan de hand van het instrument ‘piramide fitte gemeente’. De overige gesprekken, aan de hand van analyses, vinden plaats in 2021.Toelichting

G

Kwaliteit

Aan de hand van gesprekken met 22 gemeenten is door Taskforce-RIEC een analyse voor die gemeenten opgesteld aan de hand van het instrument ‘piramide fitte gemeente’. De overige gesprekken, aan de hand van analyses, vinden plaats in 2021.