Omschrijving (toelichting)

 • Aantal leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs dat bereikt is met bewustwordingsacties via het BrabantsVerkeersveiligheidsLabel (BVL) en Totally Traffic (TT):

aantal leerlingen 2020 2021 2022 2023
norm 205.000 207.500 209.500 211.000
  • Een nieuw Brabants Verkeersveiligheidsplan (BVVP) is vastgesteld in 2020.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Ondanks de hinder van de corona maatregelen is het aantal scholen dat meedoet met het Brabantse Verkeersveiligheidslabel (BVL) of Totally Traffic (TT) gestegen (BVL +7 tot 771, TT +2 tot 101). Daarmee zijn totaal 219.209 leerlingen bereikt (BVL: 184.191 en TT: 35.018).

Begin 2020 is het gezamenlijke Brabants VerkeersVeiligheids Plan 2020-2024 (BVVP) ondertekend. Ieder (dodelijk) verkeersslachtoffer is er één teveel en daarom heeft het verbeteren van de verkeersveiligheid onze hoogste prioriteit. Samen met BVVP-partners bestaande uit gemeenten, Rijkswaterstaat, politie en het Openbaar Ministerie bevorderen we de verkeersveiligheid via drie pijlers: gedrag, infrastructuur en handhaving. Het nieuwe BVVP gaat uit van een pro-actieve en risicogestuurde aanpak op basis van eensluidende verkeersveiligheidsdata. Dit heeft ook op lokaal- en regionaal niveau geleid tot een eerste inzicht in de grootste verkeersveiligheidsrisico’s, de zg. risicoanalyses.
De gerichte publieksacties hebben in 2020 behoorlijk hinder ondervonden van corona. Wel is het thema Verkeersveiligheid opgenomen in de bestaande werkgeversaanpak.
Er zijn afspraken gemaakt over de landelijke impulsregeling van het Rijk om de verkeersveiligheid in Nederland versneld te verbeteren. Op basis van de risicogestuurde aanpak worden de maatregelen bepaald voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de provinciale infrastructuur.
In het kader van handhaving zijn mobiele flitspalen ingezet op provinciale wegen.Toelichting

G

Kwaliteit

Ondanks de hinder van de corona maatregelen is het aantal scholen dat meedoet met het Brabantse Verkeersveiligheidslabel (BVL) of Totally Traffic (TT) gestegen (BVL +7 tot 771, TT +2 tot 101). Daarmee zijn totaal 219.209 leerlingen bereikt (BVL: 184.191 en TT: 35.018).

Begin 2020 is het gezamenlijke Brabants VerkeersVeiligheids Plan 2020-2024 (BVVP) ondertekend. Ieder (dodelijk) verkeersslachtoffer is er één teveel en daarom heeft het verbeteren van de verkeersveiligheid onze hoogste prioriteit. Samen met BVVP-partners bestaande uit gemeenten, Rijkswaterstaat, politie en het Openbaar Ministerie bevorderen we de verkeersveiligheid via drie pijlers: gedrag, infrastructuur en handhaving. Het nieuwe BVVP gaat uit van een pro-actieve en risicogestuurde aanpak op basis van eensluidende verkeersveiligheidsdata. Dit heeft ook op lokaal- en regionaal niveau geleid tot een eerste inzicht in de grootste verkeersveiligheidsrisico’s, de zg. risicoanalyses.
De gerichte publieksacties hebben in 2020 behoorlijk hinder ondervonden van corona. Wel is het thema Verkeersveiligheid opgenomen in de bestaande werkgeversaanpak.
Er zijn afspraken gemaakt over de landelijke impulsregeling van het Rijk om de verkeersveiligheid in Nederland versneld te verbeteren. Op basis van de risicogestuurde aanpak worden de maatregelen bepaald voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de provinciale infrastructuur.
In het kader van handhaving zijn mobiele flitspalen ingezet op provinciale wegen.