Omschrijving (toelichting)

Indicator: Aantal ondersteunde MKB-deelnemers binnen R&D-regelingen (MIT, OPZuid, Interreg). (jaarlijkse score sterk afhankelijk van planning Europese programma’s).Streefcijfer: 40-50 in MIT, overige incidenteel in verband met  aflopen budgetten. 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2020 namen in totaal 47 Brabantse MKB’ers deel aan een R&D-samenwerkingsproject in MIT-Zuid.Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 namen in totaal 47 Brabantse MKB’ers deel aan een R&D-samenwerkingsproject in MIT-Zuid.