Omschrijving (toelichting)

Indicator: Een aantal nieuwe financieringen via Brabants Start-Up Fonds, de BOM en Scale Up-fonds

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

- Concept fondsplan ligt ter besluitvorming bij GS om ingediend te worden bij de vroege fase financierings regeling (VFF) van EZK. Brabant Pledge Fundsproject is gestart waarbij publieke en private financiering wordt ontsloten voor startende en groeiende ondernemingen. Op 15 december 2020 heeft GS besloten om subsidie ad € 0,55 mln. te verlenen aan het project ‘Braventure 2021”. Op verzoek van Starterslift heeft GS in mei 2020 ingestemd om € 250k aan resterende SKE-middelen (onder voorwaarde) in te zetten voor het ‘COVID-19 Noodfonds Mid-West Brabant’, en is voor regio Zuidoost een soortgelijk bedrag beschikbaar gekomen voor starters
- Er is 20 miljoen vrijgemaakt voor cofinanciering COL, om innovatief MKB, start- en scale-ups van financiering te voorzien; om innovatie en groei niet in de weg te laten staan.
En  is GS voornemens  om 22,5 mln vrij te maken  om de fondsen van de BOM te versterken, ook als opvolging van de COL,
voor innovatief MKB in clusters die wij van belang achten.Toelichting

G

Kwaliteit

- Concept fondsplan ligt ter besluitvorming bij GS om ingediend te worden bij de vroege fase financierings regeling (VFF) van EZK. Brabant Pledge Fundsproject is gestart waarbij publieke en private financiering wordt ontsloten voor startende en groeiende ondernemingen. Op 15 december 2020 heeft GS besloten om subsidie ad € 0,55 mln. te verlenen aan het project ‘Braventure 2021”. Op verzoek van Starterslift heeft GS in mei 2020 ingestemd om € 250k aan resterende SKE-middelen (onder voorwaarde) in te zetten voor het ‘COVID-19 Noodfonds Mid-West Brabant’, en is voor regio Zuidoost een soortgelijk bedrag beschikbaar gekomen voor starters
- Er is 20 miljoen vrijgemaakt voor cofinanciering COL, om innovatief MKB, start- en scale-ups van financiering te voorzien; om innovatie en groei niet in de weg te laten staan.
En  is GS voornemens  om 22,5 mln vrij te maken  om de fondsen van de BOM te versterken, ook als opvolging van de COL,
voor innovatief MKB in clusters die wij van belang achten.