Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Samen met gemeenten en waterschappen is gewerkt aan het vervolg op het samenwerkingsverband rondom de Zuiderwaterlinie. Besluitvorming hierover vindt in 2021 plaats. Er heeft besluitvorming plaatsgevonden over siteholderschap Nieuwe Hollandse Waterlinie (zie Statenvoorstel PS 39/20 ). Ook heeft het netwerk rondom het Brabants Kloosterleven in 2020 verder vorm gekregen, mede in opmaat naar het Kloosterjaar 2021. Zie verder ook https://brabantskloosterleven.nlToelichting

G

Kwaliteit

Samen met gemeenten en waterschappen is gewerkt aan het vervolg op het samenwerkingsverband rondom de Zuiderwaterlinie. Besluitvorming hierover vindt in 2021 plaats. Er heeft besluitvorming plaatsgevonden over siteholderschap Nieuwe Hollandse Waterlinie (zie Statenvoorstel PS 39/20 ). Ook heeft het netwerk rondom het Brabants Kloosterleven in 2020 verder vorm gekregen, mede in opmaat naar het Kloosterjaar 2021. Zie verder ook https://brabantskloosterleven.nl