Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2020 zijn er geen verzoeken bij de provincie binnen gekomen van gemeenten en/of initiatiefnemers voor het doorlopen van ruimtelijke (vergunnings)procedures.Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 zijn er geen verzoeken bij de provincie binnen gekomen van gemeenten en/of initiatiefnemers voor het doorlopen van ruimtelijke (vergunnings)procedures.