Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het nieuwe Inkoop en aanbestedingsbeleid is in 2020 uitgewerkt, maar nog niet vastgesteld. Dit zal naar verwachting in april 2021 plaatsvinden.
Bij aanbestedingen met een substantiële opdrachtwaarde wordt een inkoopstrategie opgesteld en wordt een interne ambtelijke adviesgroep Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) betrokken. Zij toetsen o.a. op circulariteit en energieverduurzaming.Toelichting

O

Kwaliteit

Het nieuwe Inkoop en aanbestedingsbeleid is in 2020 uitgewerkt, maar nog niet vastgesteld. Dit zal naar verwachting in april 2021 plaatsvinden.
Bij aanbestedingen met een substantiële opdrachtwaarde wordt een inkoopstrategie opgesteld en wordt een interne ambtelijke adviesgroep Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) betrokken. Zij toetsen o.a. op circulariteit en energieverduurzaming.