Omschrijving (toelichting)

De nieuwste inzichten rondom gezonde leefomgeving krijgen een plek in het provinciale beleid.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2020 is er een startnotitie gezondheid vastgesteld waarin GS haar denkwijze over de provinciale rolneming op het gebied van gezondheid beschrijft. Voor de zomer van 2021 zal het beleidskader gezondheid naar PS worden gezonden. Dit betreft een horizontaal beleidskader die verbindend en agenderend werkt voor de provinciale inzet op het gebied van gezondheid.Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 is er een startnotitie gezondheid vastgesteld waarin GS haar denkwijze over de provinciale rolneming op het gebied van gezondheid beschrijft. Voor de zomer van 2021 zal het beleidskader gezondheid naar PS worden gezonden. Dit betreft een horizontaal beleidskader die verbindend en agenderend werkt voor de provinciale inzet op het gebied van gezondheid.