Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In 2020 zijn de lopende activiteiten deels gecontinueerd. Vooral m.b.t. sportevenementen (ook in relatie tot uniek sporten) hebben veel evenementen geen doorgang kunnen vinden als gevolg van de Coronacrisis. In het oog springend daarbij is de annulering van de start van de Vuelta 2020 in Utrecht/Brabant. Deze Vuelta-start is naar 2022 verplaatst.Toelichting

O

Kwaliteit

In 2020 zijn de lopende activiteiten deels gecontinueerd. Vooral m.b.t. sportevenementen (ook in relatie tot uniek sporten) hebben veel evenementen geen doorgang kunnen vinden als gevolg van de Coronacrisis. In het oog springend daarbij is de annulering van de start van de Vuelta 2020 in Utrecht/Brabant. Deze Vuelta-start is naar 2022 verplaatst.