Omschrijving (toelichting)

Indicator: In 2020 voeren we tenminste drie experimenten met verschillende vormen van participatie uit bij geplande beleidsvormingsprocessen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Concrete voorbeelden zijn opgenomen in de startnotitie over het thema “Samen”. Onder andere op de volgende dossiers experimenteren we met nieuwe vormen van participatie: Omgevingsstudies komomleidingen, Regionaal Water- en Bodemprogramma, Beleidskader Natuur, Beleidskader Levendig Brabant 2030 en Beleidskader Landbouw en Voedsel.Toelichting

G

Kwaliteit

Concrete voorbeelden zijn opgenomen in de startnotitie over het thema “Samen”. Onder andere op de volgende dossiers experimenteren we met nieuwe vormen van participatie: Omgevingsstudies komomleidingen, Regionaal Water- en Bodemprogramma, Beleidskader Natuur, Beleidskader Levendig Brabant 2030 en Beleidskader Landbouw en Voedsel.