Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

 

2021

2022

2023

In uitvoering genomen ha bosuitbreiding (cumulatief)

0

500

1.500

2.500

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Begin 2020 is de Brabantse bossenstrategie vastgesteld en eind 2020 is ook in LNV- en IPO-verband de landelijke bossenstrategie vastgesteld. De bossenstrategie zal in de komende jaren tot uitvoering worden gebracht. Hiervoor dient echter nog wel de adequate financiering gevonden te worden. De voorbereidingen daarvoor zijn in 2020 gestart. Belangrijk aandachtspunt en succesfactor daarbij is het verkrijgen van de benodigde financiële middelen om de ambities te kunnen realiseren.Toelichting

G

Kwaliteit

Begin 2020 is de Brabantse bossenstrategie vastgesteld en eind 2020 is ook in LNV- en IPO-verband de landelijke bossenstrategie vastgesteld. De bossenstrategie zal in de komende jaren tot uitvoering worden gebracht. Hiervoor dient echter nog wel de adequate financiering gevonden te worden. De voorbereidingen daarvoor zijn in 2020 gestart. Belangrijk aandachtspunt en succesfactor daarbij is het verkrijgen van de benodigde financiële middelen om de ambities te kunnen realiseren.