Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

2021

2022

2023

Voortgang beleidsmatige implementatie

Definitief uitvoeringprogramma (2022-2027)

Stresstest provincie

Stresstest gemeenten

Dialogen gemeenten

 

 

1

62

30

 

1

 

 

62

 

 

 

1

 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De stresstesten zijn uitgevoerd. De klimaatadaptatiedialogen en het Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie worden in 2021 afgerond.Toelichting

G

Kwaliteit

De stresstesten zijn uitgevoerd. De klimaatadaptatiedialogen en het Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie worden in 2021 afgerond.