Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Overall is de doelstelling behaald, er is zelfs een stijging van de instroom van stagiairs en tijdelijke arbeidsovereenkomsten.Toelichting

G

Kwaliteit

Overall is de doelstelling behaald, er is zelfs een stijging van de instroom van stagiairs en tijdelijke arbeidsovereenkomsten.