Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

2021

2022

2023

Aantal resterende woningen met een geluidsbelasting > 60 dB met een onbekend  binnenniveau of een binnenniveau > 36 dB)

5.400

5.000

4.600

4.200

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

We hebben vertraging opgelopen met de aanschrijvingen in het kader van de Subsidieregeling Geluid. Dit heeft meerdere redenen. Vooruitlopend op de omgevingswet hebben we met het Rijk afspraken gemaakt om presanering mogelijk te maken. Hierdoor krijgen burgers nu al een vergelijkbaar (gunstiger) aanbod als onder de Omgevingswet. Het Rijk stelt voor deze situaties financiële middelen beschikbaar. De subsidieregeling is op deze nieuwe situatie aangepast. Daarnaast is de sanering gekoppeld aan het uitvoeren van onderhoud. Een aantal geplande infrastructurele projecten zijn uitgesteld. Ook zijn de noodzakelijke bezoeken aan huis beperkt in verband met Corona.Toelichting

O

Kwaliteit

We hebben vertraging opgelopen met de aanschrijvingen in het kader van de Subsidieregeling Geluid. Dit heeft meerdere redenen. Vooruitlopend op de omgevingswet hebben we met het Rijk afspraken gemaakt om presanering mogelijk te maken. Hierdoor krijgen burgers nu al een vergelijkbaar (gunstiger) aanbod als onder de Omgevingswet. Het Rijk stelt voor deze situaties financiële middelen beschikbaar. De subsidieregeling is op deze nieuwe situatie aangepast. Daarnaast is de sanering gekoppeld aan het uitvoeren van onderhoud. Een aantal geplande infrastructurele projecten zijn uitgesteld. Ook zijn de noodzakelijke bezoeken aan huis beperkt in verband met Corona.