Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

2021

2022

2023

Beheerde ha via de Subsidiestelsel Natuur en Landschap – onderdeel natuurbeheer (cumulatief)

81.800

83.000

84.200

85.400

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Zodra de Voortgangsrapportage Natuur (VRN) beschikbaar is, wordt er een statenmededeling opgeleverd met de gerealiseerde hectares per 31 december 2020. De cumulatieve realisatie komt naar verwachting uit op ca. 82.000 ha.Toelichting

G

Kwaliteit

Zodra de Voortgangsrapportage Natuur (VRN) beschikbaar is, wordt er een statenmededeling opgeleverd met de gerealiseerde hectares per 31 december 2020. De cumulatieve realisatie komt naar verwachting uit op ca. 82.000 ha.