Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2020 is de uitvoering van de Aanpak Werklocaties voortvarend doorgezet. In het Economisch Beleidskader is een heroriëntatie op de provinciale rol bij campusontwikkeling aangekondigd. Vervolgstappen zijn gezet bij de campus- en locatieontwikkeling. Wij werken aan de verdere ontwikkeling van BIC 2e fase en Pivot Park en aan de overdracht van Automotive Campus aan een particuliere marktpartij. Voor Science Park Eindhoven (Son en Breugel) is een ruimtelijk ontwikkelingsplan opgesteld, voor AFC Steenbergen wordt gewerkt aan een nieuw landschapsontwerp.Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 is de uitvoering van de Aanpak Werklocaties voortvarend doorgezet. In het Economisch Beleidskader is een heroriëntatie op de provinciale rol bij campusontwikkeling aangekondigd. Vervolgstappen zijn gezet bij de campus- en locatieontwikkeling. Wij werken aan de verdere ontwikkeling van BIC 2e fase en Pivot Park en aan de overdracht van Automotive Campus aan een particuliere marktpartij. Voor Science Park Eindhoven (Son en Breugel) is een ruimtelijk ontwikkelingsplan opgesteld, voor AFC Steenbergen wordt gewerkt aan een nieuw landschapsontwerp.