Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Alle aangeboden gemeentelijke plannen zijn beoordeeld en voorzien van een passende provinciale reactie. Daarbij is in de geest van de Omgevingswet actief de samenwerking met de gemeenten gezocht. Concrete initiatieven (onder andere locaties warme sanering veehouderij en VAB-locaties) zijn begeleid van de één-overheidsgedachte.Toelichting

G

Kwaliteit

Alle aangeboden gemeentelijke plannen zijn beoordeeld en voorzien van een passende provinciale reactie. Daarbij is in de geest van de Omgevingswet actief de samenwerking met de gemeenten gezocht. Concrete initiatieven (onder andere locaties warme sanering veehouderij en VAB-locaties) zijn begeleid van de één-overheidsgedachte.