Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2020

 

2021

2022

2023

Beheerde ha via de Subsidiestelsel Natuur en Landschap – onderdeel agrarisch natuurbeheer (cumulatief)

3.740

3.674

3.674

3.082

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Zodra de Voortgangsrapportage Natuur (VRN) beschikbaar is, wordt er een statenmededeling opgeleverd met de gerealiseerde hectares per 31 december 2020.
In 2020 is het beheer voortgezet conform eerder afgegeven beschikkingen. Eind 2019 is er oppervlakte toegevoegd voor blauwe diensten aan de beschikte arealen voor de jaren 2020 en 2021. Dit is eind 2020 verwerkt in de herbeschikkingen aan de agrarische natuurcollectieven en leidt er mede toe dat de totale oppervlakte naar verwachting hoger uitkomt dan in de begroting voor 2020 was opgenomen.Toelichting

G

Kwaliteit

Zodra de Voortgangsrapportage Natuur (VRN) beschikbaar is, wordt er een statenmededeling opgeleverd met de gerealiseerde hectares per 31 december 2020.
In 2020 is het beheer voortgezet conform eerder afgegeven beschikkingen. Eind 2019 is er oppervlakte toegevoegd voor blauwe diensten aan de beschikte arealen voor de jaren 2020 en 2021. Dit is eind 2020 verwerkt in de herbeschikkingen aan de agrarische natuurcollectieven en leidt er mede toe dat de totale oppervlakte naar verwachting hoger uitkomt dan in de begroting voor 2020 was opgenomen.