Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In alle (sub)regionale woningmarktgebieden zijn ‘Regionale perspectieven op bouwen en wonen’ opgesteld of geactualiseerd. De urgentie om de woningbouw op tempo te houden en waar nodig te versnellen staat hierin centraal, evenals de bredere betekenis van ‘het wonen’ (duurzame verstedelijking, transformatie, herbestemming leegstaand vastgoed) en ‘het verrijken’ van de bestaande woningvoorraad met nieuwe, soms tijdelijke woonvormen.Toelichting

G

Kwaliteit

In alle (sub)regionale woningmarktgebieden zijn ‘Regionale perspectieven op bouwen en wonen’ opgesteld of geactualiseerd. De urgentie om de woningbouw op tempo te houden en waar nodig te versnellen staat hierin centraal, evenals de bredere betekenis van ‘het wonen’ (duurzame verstedelijking, transformatie, herbestemming leegstaand vastgoed) en ‘het verrijken’ van de bestaande woningvoorraad met nieuwe, soms tijdelijke woonvormen.