Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De ‘Monitor Bevolking en Wonen’ en het ‘Kwartaalbeeld Woningmarkt Noord-Brabant’ zijn geactualiseerd. Ieder kwartaal worden gegevens over de stand van zaken op de woningmarkt in onze provincie geactualiseerd en gepubliceerd op onze provinciale website www.brabant.nl/wonen De ‘Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2020’ is vastgesteld en gepubliceerd www.brabant.nl/bevolkingsprognoseToelichting

G

Kwaliteit

De ‘Monitor Bevolking en Wonen’ en het ‘Kwartaalbeeld Woningmarkt Noord-Brabant’ zijn geactualiseerd. Ieder kwartaal worden gegevens over de stand van zaken op de woningmarkt in onze provincie geactualiseerd en gepubliceerd op onze provinciale website www.brabant.nl/wonen De ‘Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2020’ is vastgesteld en gepubliceerd www.brabant.nl/bevolkingsprognose