Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Aangezien het beleidskader erfgoed nog steeds actueel is en met het oog op nog te ontwikkelen integrale beleidskader 2030 is gekozen verlengen van het huidig kader tot en met 2022 (zie PS voorstel PS 95/20).Toelichting

G

Kwaliteit

Aangezien het beleidskader erfgoed nog steeds actueel is en met het oog op nog te ontwikkelen integrale beleidskader 2030 is gekozen verlengen van het huidig kader tot en met 2022 (zie PS voorstel PS 95/20).