Voorwoord

Welkom in de webversie van de jaarstukken van provincie Noord-Brabant

U bent op de homepage van de webversie van de jaarstukken 2021 van de provincie Noord-Brabant. De jaarstukken zijn door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden.

De jaarstukken zijn onderdeel van de sturings- en verantwoordingscyclus.  

Een PDF-versie van de Jaarstukken 2021 vindt u in de bijlagen (rechts boven op het scherm).

Behandeling door Provinciale Staten: 24 juni 2022