We werken aan een beleidskader Vrijetijd 2030 waarvan Cultuur, Sport en Vrijetijdseconomie integraal onderdeel uitmaken, waarin de rol van de provincie opnieuw wordt gedefinieerd, de inwoners van Brabant centraal staan en een solide financiële basis het uitgangspunt vormt. De besluitvorming hierover staat gepland in het najaar van 2022.