Indicator: we ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing voor 2 typen vastgoed t/m 2023.