Indicator: Brabant-brede kennisinfrastructuur voor warmtetransitie is beschikbaar en laagdrempelig benaderbaar voor gemeenten.