De realisatie van gebieden voor waterberging waardoor overlast elders kan worden voorkomen.

Indicator 2021 2022 2023 2024
Hectares gerealiseerde waterberging (cumulatief) 412 (*) (**) (**) (**)

(*) Naast de genoemde prestaties in de tabel zijn er nog ca 173 ha in voorbereiding/uitvoering. Deze zijn gereed na 2021.
(**) Voor de periode 2022-2027 worden in de eerste helft van 2021 nog concrete uitvoeringsafspraken gemaakt met de waterschappen.